Hoe het ging bij de Commissie Onderwijsgeschillen tegen de Lidwinaschool en Askoscholen (I)
Mensen - Scholen
zaterdag, 02 juli 2016 13:31

Onze klacht over Maarten Berkers van de Lidwinaschool in Amsterdam en Diane Middelkoop hebben we eind maart 2016 naar de Commissie Onderwijsgeschillen opgestuurd. Onze klacht betrof niet alleen orde problemen van een juf, het breien op het schoolplein tijdens het speelkwartier, het vele passieve TV-kijken in de klassen maar meer hoe de school (directeur Maarten Berkers) daarmee omgaat. Zie hier. Hij wordt daarin gesteund door Diane Middelkoop. directeur van Askoscholen.

Dit gedrag is vrij algemeen en daardoor moeilijk hard te maken. Ik ben echter een heel eind gekomen. Zo heb ik in mijn klacht een aantal voorbeelden van onwaarheden, pogingen tot intimidatie, en het traineren van klachten gegeven. Ook heb ik nog brieven overlegd van andere ouders met soortgelijke voorbeelden. Bijvoorbeeld deze email van een ouder uit 2011 met een antwoord van Askoscholen. Ik heb van de heer Berkers en Middelkoop ongeveer net zo'n "behandeling" gekregen en weet uit ervaring dat dit intimiderend overkomt. Ook lijkt het erop dat de heer Berkers destijds niet de waarheid sprak. Het lijkt er op dat hij deze ouder destijds geen pestprotocol kon geven omdat dat protocol er niet was.

Een andere ouder van 3 ex-leerlingen heeft de Commissie nog een brief gestuurd waarin ze mijn ervaringen bevestigde en ondersteunde met concrete voorbeelden. In een begeleidende brief ga ik ook in op waarom de Medezeggenschapsraad niet daadkrachtig heeft opgetreden tegen de stijl van communiceren van de heer Berkers. Dat komt vooral omdat de MR voor de helft uit onderwijzers bestaat en die zullen niet snel negatief zijn over hun directe leidinggevende.

De Commissie Onderwijsgeschillen maakt het klagers met dit type klacht behoorlijk moeilijk. Zo weigeren ze te kijken naar dingen die langer dan een jaar geleden zijn gebeurd. Verder gaven ze aan dat algemene klachten voor hen niet te behandelen waren. Dat betekent dat het geen zin heeft andere ouders erbij te halen, ook al hebben ze eerder precies hetzelfde meegemaakt.

De commissie maakt altijd een samenvatting. Deze kunnen ze in principe gewoon overnemen van de samenvatting die in de oorspronkelijke klacht staat. Daarin ontbrak aanvankelijk het niet-integere gedrag van de heer Berkers en mevrouw Middelkoop. Verder wilden ze geen oordeel vellen over of de heer Berkers leerkrachten kan coachen zonder onderwijservaring. Ook wilden ze geen oordeel vellen over het algemene karakter van deze klacht: dat bijna alle ouders hiermee te maken krijgen.

Tenslotte wilde de Commissie Onderwijsgeschillen geen oordeel vellen over dat de school het onderwijsbeleid niet volgde. Dat zou ook te algemeen zijn. Maar in de context van de klacht is dat behoorlijk concreet. Op de site staat dat het onderwijsbeleid "spelenderwijs leren" is en in de jaarverslagen staat "ontwikkelingsgericht onderwijs". Het is natuurlijk raar als dat ingevuld wordt met passief TV kijken naar afleveringen van steeds dezelfde pulpseries. De heer Berkers had hier geen goede verklaring voor. Zijn verklaringen hierover wisselden overigens in de loop van de procedure.

Ik heb 2 brieven gestuurd om de samenvatting aan te laten passen. Het ging mij er vooral om dat de Commissie het intimideren en het niet-integere gedrag in de klachtsamenvatting overnam. Daar ging de klacht per slot van rekening over. Het is me niet gelukt om de algemeenheid van dit gedrag in de samenvatting te krijgen. Dergelijke algemene klachten wilde de Commissie niet beoordelen. Ouders kunnen dus nergens terecht als ze het niet eens zijn hoe een school en haar bestuurders ouders in het algemeen behandelen

Dat de heer Berkers niet de waarheid vertelt over zijn capaciteiten staat voor mij als een paal boven water. Toen wij hem vroegen of hij ooit voor de klas gestaan had en of hij de Pabo had gedaan weigerde hij te antwoorden. Op de site van de school en op Twitter noemt hij zich echter "Meester Maarten". Inmiddels weten wij beter. Meester heeft allerlei betekenissen zoals treinmachinist. Misschien dat hij dat kan maar hij heeft geen onderwijsbevoegdheid. Dat heeft de Medezeggenschapsraad ons uiteindelijk bevestigd. Op school suggereert "Meester" het hebben van een onderwijsbevoegdheid.

Vervolgens wacht je op verweer van Askoscholen en de heer Berkers. Dat komt dan pas op het allerlaatste moment. En daarbij komt nog dat je de brieven van de Commissie ook zo kunt interpreteren dat het verweer 5 dagen te laat komt. Bij een klacht die over het traineren van klachten gaat kun je zeggen: "Zie je nu wat ik bedoel?". Ik had 2 weken de tijd gevraagd om op het verweer te reageren. Maar omdat Berkers en Middelkoop te laat op het verweer gereageerd hebben had ik uiteindelijk maar één week.

Ze dienden eigenlijk geen echt verweer in. Diane Middelkoop beperkte zich door zich aan te sluiten bij het verweer van Maarten Berkers. Maarten Berkers beperkte zich tot het groen, geel, en blauw maken van een aantal passages uit emails. Je zou een samenhangend betoog verwachten maar ook dat werd ons niet gegund. Omdat mijn klacht ook over het niet-inhoudelijk ingaan op klachten gaat kun je weer zeggen: "Zie je wat ik bedoel?"

In het schriftelijke verweer dus geen antwoord op onbeantwoorde vragen zoals: "Is het acceptabel dat de juf zit te breien op het schoolplein zonder op de kinderen te letten?", of, "Waarom is onze zoon vorig jaar 2 dagen geschorst?" Er wordt niet ingegaan op de meeste van onze beschuldigingen aan het adres van de heer Berkers.

In een rechtzaak betekent geen verweer voeren dat de klacht toegewezen wordt. Bij de Commissie Onderwijsgeschillen betekent geen verweer voeren niet automatisch dat de klacht toegewezen wordt. Ook op dit punt maakt de Commissie het ouders dus moeilijk. Voor een school is het dus slim om niet of nauwelijks verweer te voeren. De school kan ervoor kiezen alleen op de hoorzitting haar verhaal vertellen. Voor de ouders is er op de zitting weinig spreektijd. Zij moeten dus improviseren en zijn überhaupt beperkt in de gelegenheid op het verweer te reageren.

Lees verder: Hoe het ging bij de Commissie Onderwijsgeschillen tegen de Lidwinaschool en Askoscholen (II)