Mensen
 • Onze centen

  In deze rubriek een maandelijks artikel over (recente) verspilling door de overheid. Deze pagina is ook bereikbaar als www.onzecenten.nl

 • Vakantie en vrije tijd
 • Werk
 • Kleding
 • Verkeer
 • Trouwen

  Stukjes over trouwen, naar aanleiding van persoonlijke ervaringen. 

 • Besparen
 • Geluid
 • Energiebesparing

  Stukjes over hoe je energie kan besparen, wat werkt en wat (uiteindelijk) minder goed werkt. 

 • Gezondheid

  Over gezondheid (van mensen).

   

 • Muziek
 • Scholen

  Februari 2018. Al 10 jaar lang zijn er problemen bij de Lidwinaschool in Amsterdam. Zoals zo vaak is er niet één specifieke oorzaak van deze problemen aan te wijzen. Ik heb veel gedaan om uit te zoeken wat mogelijk bijdraagt aan deze problemen. In mijn 7 eerdere artikelen uit 2016 heb ik geschreven over hoe het schoolbestuur (Askoscholen, of korter ASKO) omgaat met klachten, hoe klachten worden behandeld door de Stichting Onderwijsgeschillen en over hoe men op andere klagers heeft gereageerd. Dit zijn de artikelen met nummers 5 tot en met 11 op deze webpagina. In 4 nieuwe artikelen schrijf ik onder meer over het volgende:

  1. hoe conflicten op de spits worden gedreven en leiden tot verloren juridische procedures,
  2. hoe vacatures voor de oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad vervuld worden,
  3. hoe de medezeggenschapsraad van de Lidwinaschool zijn voornaamste wettelijke taak uitvoert (openheid en overleg bevorderen),
  4. hoe Askoscholen in het jaarverslag selectief belangrijke dingen weglaat en geen inzage geeft in bepaalde kosten,
  5. hoe ASKO en de directeur van de Lidwinaschool omgaan met de Code Goed Bestuur van de PO-raad.

  Steeds heb ik instanties en betrokkenen hun mening gevraagd. Ik heb geprobeerd deze feedback getrouw weer te geven in mijn artikelen. Een belangrijk onderdeel van mijn verhaal is dan ook hoe anderen hebben gereageerd.

  Men zou kunnen denken dat ik deze artikelen uit rancune heb geschreven. In plaats daarvan is erkenning van bepaalde problemen in het onderwijs en hoop op verbetering mijn drijfveer. Kritiek leveren op onderwijsinstellingen is helaas niet makkelijk. Vooral niet als het gaat om hoe we met elkaar omgaan. Hoewel ik blij ben dat al ASKO's vorderingen in hun smaadproces tegen mij zijn afgewezen doet het bijvoorbeeld pijn dat de rechter schrijft dat ik "spijkers op laag water zoek" en dat ik de relatie had verhard. Ik heb daarover goed nagedacht, veel uitgezocht en veel nieuwe feiten gevonden, en ben weer aan het schrijven gegaan. Het resultaat is deze nieuwe reeks artikelen.

  Mijn conclusie is dat er in onderwijsland veel goed is geregeld. Op materieel gebied worden de meeste regels gecontroleerd en gehandhaafd. Maar dat kan nog iets beter zoals uit mijn nieuwe stukjes blijkt. Ik denk dat sommige schoolbesturen te snel een dure rechtsgang beginnen bij conflicten. Op immaterieel gebied kan er echter veel meer verbeterd worden. Bestaande regels ter verbetering van transparantie van onderwijsinstellingen zouden gehandhaafd moeten worden. Zo is het vreemd dat in ASKO's jaarverslag over 2016 3 juridische procedures niet besproken worden. Ook valt niet op te maken hoeveel de sluiting van basisschool "De Saffier" heeft gekost, en wordt er niet besproken waarom deze school is gesloten. Bestaande regels voor goed bestuur zouden verder wettelijk verankerd moeten worden. Schoolbesturen kunnen anders te makkelijk kritische ouders de mond snoeren door te dreigen hun kinderen te verwijderen.

  Naar het eerste artikel uit 2018: Hoe Askoscholen en de Lidwinaschool omgaan met conflicten. Een pdf met deze inleiding en alle 4 nieuwe artikelen staat hier.

  Het eerste artikel van de reeks uit 2016 staat hier: Hoe Askoscholen en de Lidwinaschool omgaan met klachten.

  Lezer, oordeel zelf!